top of page

Arkitektur og materialer

Cover.jpg

Eksempel på træhuse i Bærebo - ikke færdig skitse.

Som beboer i Bærebo skal det være naturligt at leve bæredygtigt - og det skal gøres let. 
Husene opføres derfor af menneske- og miljøvenlige materialer, ligesom energi- og varmeløsningerne er baseret på så bæredygtige teknologier som muligt.

Ved indretningen af husene er der tænkt i optimal udnyttelse af pladsen og taget højde for, at der i nabolagets fælleshus vil kunne findes f.eks. gæsterum, børneværelse og andre faciliteter, der kan gøre behovet for plads i de individuelle boliger tilsvarende mindre. 


Både indvendigt og udvendigt vil man kunne se, at Bærebos boliger er opført af materialer fra naturen og fremstår med respekt for og i harmoni med landskabet. Nogle materialevalg lægges ud til beboergruppen - fx er facadebeklædning et valg, som beboerne har indflydelse på. 

BB-02.png
bottom of page