Arkitektur og materialer

Cover.jpg

Eksempel på træhuse i Bærebo

Som beboer i Bærebo skal det være naturligt at leve bæredygtigt - og det skal gøres let. 
Husene opføres derfor af menneske- og miljøvenlige materialer, ligesom energi- og varmeløsningerne er baseret på bæredygtige teknologier.

Ved indretningen af husene er der tænkt i optimal udnyttelse af pladsen og taget højde for, at der i nabolagets fælleshus vil kunne findes f.eks. gæsterum, børneværelse og andre faciliteter, der kan gøre behovet for plads i de individuelle boliger tilsvarende mindre. 


Både indvendigt og udvendigt vil man kunne se, at Bærebos boliger er opført af materialer fra naturen og fremstår med respekt for og i harmoni med landskabet. Facaderne bliver eksempelvis udført af bæredygtige materialer som f.eks. træ, skifer eller genbrugsmursten. Tagene er tynde stålplader, skifer eller tagpap som underlag for grønne tage.