Bærebo Vinge

Skovly ikon green.png

In February 2021, Bærebo entered into a conditional purchase agreement with Frederikssund Municipality to establish two sustainable housing associations in Vinge.

Skovlygaard_Bærebo_eksempel_på_udnyttels

I Skovly kommer det meste af udviklingen og driften af det fælles fælles - alt det som sker på tværs af nabolagene - til at ske i brugerstyrede LAUG.

Laug

I Skovly bestemmer de aktive blandt beboerne, hvilke faciliteter, traditioner mv., der skal være.
Der er dog indtænkt en række faste laug (energilauget, dyrkningslauget, fælles faciliteter, arealer samt børnerådet) - de er simpelthen vurderet nødvendige, for at få tingene til at køre godt.


Hvis man derudover har bestemte interesser eller ønsker, kan man sammen med ligesindede oprette et laug omkring dette. Men det skal være lysten og engagementet, der driver værket og derfor er deltagelse i de brugerstyrede laug ganske frivilligt. På den måde vil tiden og de kommende beboere vise, hvilke laug, der vil komme til at blomstre.

Fælles faciliteter

Hvilke faciliteter er der behov for – og hvilke kunne det være sjovt at have?

 

Legepladser, møde- og kontorfaciliteter, trænings-/sportsfaciliteter, hestefolde, festsal, gæsteværelser…?

Organisation og medbestemmelse

Hvordan 

beboerdemokratiet kan gives de bedste betingelser for at skabe en effektiv, ansvarlig og demokratisk organisering af alt det, man er fælles om i Skovly.

Landbrug

Hvad vil vi producere på landbrugsarealerne omkring Skovly? Skal andre have lov at være med? Hvad skal der være at finde i nabolaget? 

– Og hvordan skal det organiseres?

Energi

Hvordan skaber vi i fællesskab en både

bæredygtig, effektiv og billig energiforsyning og infrastruktur i Skovly?

Vil du være med?

Læs mere om processen og om hvordan du kan være med.

Du er også altid velkommen til at kontakte Camilla Nielsen-Englyst der står for inddragelse og fællesskaber, for at høre mere:


camilla@baerebo.dk
29 72 31 45

Læs mere