Fælleshus

Fælleshuset i Økosamfundet Halingelille

Eksempel på et fælleshus

Hvor man samles i sit nabolag, er naturligt omkring den fælles, grønne midte og i fælleshuset med fællesspisning, møder, fester, vaskeri mm.  Når familie eller venner er på besøg, kan de overnatte i fælleshuset og hvert nabolag kan bestemme sig for at have en projektor/storskærm, 

børnerum mm. Funktionerne vælges til specifikt, i hvert nabolag. 

Fælleshusets funktioner
Den største forskel ved fælleshuse er, om de anses som en 'udvidet dagligstue', hvor man kan læse den fælles avis og har spil, blade, sangbøger osv. stående til spontan brug - eller som fælles 'forsamlingshus'., der bookes til kurser, fødselsdage mm.

Ofte vil det være en god mellemting, idet et fælleshus kan rumme mange forskellige funktioner, der fint kan supplere og aflaste det private rum, rundt om i boligerne. Derved minimeres kontorer og børneværelser, der alligevel ofte står tomme - og adgang til sådanne faciliteter skaber muligheder for at afholde personaledage, kurser, klassefester
, filmklub mm. Lige der, hvor man selv bor. 

Hvert nabolag bestemmer selv, om de foretrækker et af Bærebo designet fælleshus, om de måske vil være medbyggere i opførslen eller om de vil bygge det selv. Der kan være forskellige behov, interesser og kompetencer. På den måde sikres en vis variation og der skabes mulighed for kreativitet og fælles selvbyg, hvis ønsket. 

Her en liste over almindelige funktioner i et fælleshus, til inspiration: 

 

Fællesspisning

Bærebo opfordrer af hensyn til opbygningen af et sundt fællesskab til fællesspisning.
I nogle bofællesskaber spiser man sammen alle hverdage og i andre bare et par gange om ugen, Det vil være op til det enkelte nabolag at bestemme, men køkkenet og spisepladsen i fælleshuset skal designes med plads til fællesspisning og fester.  

 

Møder

I Bærebo prøver vi at begrænse det høje antal møder, der er kendetegnende for mange bofællesskaber. Men der skal være mulighed for at mødes, som nabolag. Dette skal tænkes ind i fælleshusets design - også, så to møder kan foregå samtidig.  

Gæsteværelser 

Til når børnene, forældrene eller vennerne kommer på besøg, kan man indtænke et par gæsteværelser i fælleshuset. Så sparer man gæsteværelser i boligerne og opnår bedre udnyttelse af det fælles rum. Desuden kan man nemmere tilbyde sig som vært og have gæster på weekend, sige ja til et par frivillige fra Argentina, gæsteforskeren fra universitetet eller en ny familie, der gerne vil prøve det med at bo i bofællesskab. 

Fester 

Det er en helt særlig fest at kunne holde sin runde fødselsdag i sit eget fælleshus
- pludselig kan man have endnu flere gæster, endda med overnatning. Desuden kan der opstå gode traditioner i nabolaget for fester, der markerer sommeren, julen osv. Når man skal godkendes af kommunen til den slags store arrangementer, er der krav om brandgrej og et par toiletter mere, end man ellers ville have opført. Sådan er det.  

​​

Børne- og ungdomsliv

Typisk vil nabolagets børn finde glæde ved at samles i fælleshuset og lege, spille spil, se film, overnatte med vennerne mm. Ofte er det en god ide i design af fælleshuset at lade dem have deres eget rum, hvor de kan rode og opføre sig, som de har lyst til. Når børnene bliver lidt større, kan de også her finde lidt frirum - i et fælles teenageliv. 
 

Fælles liv

Kalenderen i et fælleshus fyldes ofte af fester, møder og gæster, men andre både spontane og planlagte aktiviteter kan skabe liv i huset. En gang bordfodbold før aftensmaden, fælles yoga, filmklub, vinsmagning og en systue på vinterens onsdage. Livet er dynamisk. Nye behov og interesser kan opstå, når man flytter i fællesskab. 

Det praktiske

Fælleshuset kan rumme praktiske funktioner, som får folk til at mødes i dagligdagen. Fælles vaskeri. En god, fælles printer og scanner. Den fælles værktøjskasse med det, man skal bruge til at lappe sin cykel, lige udenfor fælleshuset. Glemmekassen.
Det sted, hvor man kan afhente grøntsager eller den fælles bestilling fra Helsam.
Det fælles behandlerrum, der kan bookes til besøg af den månedlige massør. Osv. 

Fælleshuset er nabolagets kerne. Derfor er design af fælleshuset ganske afgørende for, hvad for et fællesskab man ønsker sig, sammen.  

Tjek nogle foreløbige skitser til fælleshusindretning her