Hvor i landet er Bærebo?

​Bærebo er et koncept, der åbner muligheder for mennesker, der gerne vil bo i bæredygtige bofællesskaber. Vi er ikke geografisk begrænsede, men samarbejder med kommuner og borgergrupper, der vil et projekt. Når vi får en henvendelse, kigger vi sammen efter et egnet sted og afgør, om vi kan starte et samarbejde. 

Som udgangspunkt søger vi egnede steder omkring storbyerne, men vi er også åbne for mere landlige projekter. Dog skal der være offentlig transport i umiddelbar nærhed. 

Bærebo er i dialog med flere kommuner og grupper. Vi indgiver løbende bud forskellige steder, der kunne være spændende. Læs mere om de områder, hvor vi er konkret involverede lige nu: Vinge i Frederikssund og Troldebakkerne i Helsinge.