DGNB

DGNB og sammenhængen med verdensmålene

Bærebo har en intern DGNB-konsulent, som selv står for certificering.
Vores byggeri vil således altid følge DGNB og opnå mindst guld - hvis ikke platinium - alt efter forholdene.

Som virksomhed vil vi gerne støtte certificeringen af bæredygtigt byggeri.
DGNB ordningen gennem Green Building Council er den hidtil mest omfangsrige certificering. Derfor har vi prioriteret at uddanne vores egen DGNB konsulent, der kan forestå de omfattende arbejde det er, at ville sikre bæredygtighed hele vejen rundt. 

For at sikre og dokumentere graden af bæredygtighed arbejder vi derudover bl.a. med livscyklusvurdering, frivillig bæredygtighedscertificering, ressourceanvendelse på byggepladsen samt totaløkonomisk analyse. 

 

Vi undgår brugen af skadelig kemi i byggematerialerne og udarbejder dokumentation
ift. problematiske stoffer, ligesom vi afgrænser afgasning og sørger for et godt indeklima. Byggeriet opføres som lavenergibyggeri, jf. Bygningsreglementet.
Vi har fokus på akustik, særligt i forbindelse med støj fra ventilationssystemer i boligerne. Desuden udarbejdes der realistiske drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Bærebo råder over en intern teknisk afdeling med en ingeniør og en byplansarkitekt. Det er de to, Darko og Andreas, der sikrer bæredygtigheden i byggeriet. 

© 2018 Bærebo
Design af Liselotte Østerby

  • w-facebook