top of page

Nabolagsgrupper

Et typisk Bærebo projekt består helst af forskellige nabolag, altså boligklynger. I nabolagssammensætningen matches mennesker ud fra deres fælles drømme om det gode liv.

Via varierende boligstørrelser vil et nabolag kunne rumme beboere med forskellige økonomiske råderum. Der vil også være ønsker om forskellige grader af forpligtelse over for fællesskabet. Nogle vil være opdelt efter alder og livssituation, mens andre ser en fordel ved at bo blandet og lade sig inspirere af mangfoldigheden. Vi søger en gruppe 'pionerer' for hvert nabolag, der rammesætter deres nabolag. Det er nemmere at finde følgere, når rammerne er sat.   

Familiegrupper

Her bor typisk børnefamilier, der samles om de fælles praktiske og sociale behov, som et liv og en hverdag med børn naturligt afføder. 

Seniorgrupper

Her vil der være mere ro end i familiegrupperne
- men ikke mindre liv!
Fællesspisning som et naturligt samlingspunkt skaber gode muligheder for et mere fælles liv. 

Blandede grupper 

Her bor dem, for hvem forskelligheden er vigtig
– eller som har tiltro til, at der vil opstå fællesskaber også med en blandet beboersammensætning.  Diversitet er i højsædet!

Eksisterende grupper

Er for de grupper, der leder efter et egnet sted at etablere sig, som gruppe. Man skal have en vision, der matcher  Bærebo’s - og have lyst til at have indflydelse. 

BB-02.png
bottom of page