top of page

Nyhedsbrev April 2018

Kære interesserede i Bærebo 

Det er blevet forår og med foråret spirer udflytterdrømmene. Efter en periode med tavshed grundet mangel på konkrete nyheder er vi glade for at meddele, at der nu sker noget i Bærebo. Vi har fået tilsagn fra Faaborg-Midtfyn Kommune om, at lokalplanen til vores første bæredygtige boligprojekt kan igangsættes, i en dejlig forstad til Odense: Årslev på Fyn.

Bærebo ÅRSLEV

”Med sine stærke og mangfoldige fællesskaber, nærheden til Odense og naturen i baghaven tilbyder Årslev noget helt særligt til mennesker, der på en gang gerne vil storbyen, naturen og det nære fællesskab.” Det udtaler borgmester Hans Stavnsager (S) fra Faaborg-Midtfyn Kommune og det stemmer godt overens med de indtryk, Bærebo teamet hidtil har fået af Årslev. Bl.a. er der solid lokal opbakning til kulturhuset www.polymeren.dk, der siges at være nøglen til Årslev's fremtid med sine mange brugerdrevne værksteder og aktiviteter. Polymeren kan blive et rigtig fint samlingssted for Bærebo. 

 

Den nye bydel, rammen for Bærebo projektet, skal gøre det  endnu mere attraktivt at bo i Årslev. Strategien er bl.a. at tiltrække medarbejdere fra Miljøstyrelsen, der flyttes til Odense i 2019. Kommunens samlede forventning er, at 1200 nye borgere vil bosætte sig i Årslev, som skal have det grønne og fællesskabsorienterede som sit særlige vartegn.

 

Planerne for Årslev passer rigtig godt til Bærebo's koncept om bæredygtighed, frihed og fællesskab. Nu skal vi i gang med at finde de mennesker, der vil give konceptet liv. Fra 2019 skal de første to nabolag være klar, til indflytning, det ene formodentlig som andelsboliger/private ejere og det andet som lejeboliger. Ganske snart vil man kunne følge med på hjemmesiden om dette første Bærebo projekt, i ord og billeder. Vi glæder os i teamet meget til at komme i gang med realiseringen og vise, hvordan tankerne får praktisk udformning.  

Et langt tilløb - fordi vi ønsker at være konkrete  

Dette gælder stadig. Når vi ikke har et fysisk sted, har vi valgt ikke at holde infomøder. Det har vi nu, i Årslev, der kan betragtes som en forløber for et større bofællesskabsprojekt på Sjælland, som vi stadig har i kikkerten, formodentlig i Skousbo ved Viby Sjælland. Vi får en indikation om dette efter et Økonomiudvalgsmøde i Roskilde Kommune d. 18.4, hvor vi ved mere om, hvordan om om en sådan plan vil kunne realiseres. Så melder vi en dato ud.

Stof til eftertanke

Vores første Bærebo projekt blev anderledes, end vi havde tænkt os. Det blev ikke Skævinge, ikke Vinge, ikke Skousbo. Nu starter vi på Fyn med et projekt, som både kommune og lokalbefolkning bakker godt op omkring. Der er en rigtig fin energi omkring Årslev. Man vil meget - og Bærebo vil det samme. Det bliver måske ikke de interesserede på vores nuværende mailingliste, der ser sig selv i en forstad til Odense. Men der vil være mange andre, hvor Årslev er det sted, de aktivt kan være med til at præge og skabe en boform, der inddrager det bedste fra byen, på landet. Vi starter med 2 nabolag, der i faser udvides til 10.   

Bærebo arbejder for, at flere mennesker i Danmark får mulighed for at bo i bofællesskaber, der har bæredygtighed som bærende parameter. Vi er derfor ikke bundet til en bestemt fysisk lokalitet, men søger at gøre dette, hvor der er den første gruppe mennesker, der vil tage springet. Det tror vi på, i Årslev. 

Med disse ord vil vi dele vores glæde over, at Bærebo nu kommer i gang!


De bedste hilsner,

Camilla Nielsen-Englyst
Fællesskaber og Inddragelse

På vegne af Bærebo A/S  

BB-02.png
bottom of page