top of page
  • Forfatters billedeCamilla Nielsen-Englyst

Nyhedsbrev december 2017

Kære interesserede i Bærebo,

så blev det fredag, her kun to dage inden juleaften – og vi går lige så stille mod lysere dage. Man må sige, at der er sket en del i Bærebo projektet her i ugens løb. I dag kunne man i medierne læse, at samarbejdet mellem partnerne omkring Vinge C er blevet afbrudt i utide. Samtidig må vi med beklagelse meddele, at Bærebo’s samarbejde med Frederikssund Kommune omkring igangsættelse af lokalplansprocessen ligeledes er gået i stå. Fra at være næsten i mål med en aftale om at skabe Bærebo Vinge må vi erkende, at der ikke er nogen aftale at gå videre med, lige nu.

Men Bærebo står for en vision om at skabe bæredygtige fællesskaber i større skala, der ikke nødvendigvis er stedspecifik og dermed ikke er begrænset til Vinge projektet. Derfor arbejder Bærebo A/S ufortrødent videre med forskellige muligheder, samtidig med fortsat at følge sagen i Vinge tæt.


BÆREBO SKOUSBO Konkret har der siden september været indledende undersøgelser og forhandlinger i gang med Roskilde Kommune, der er i gang med at anlægge et stort område til bæredygtige bofællesskaber lige ved Viby Sjælland station, i det såkaldte SKOUSBO område: http://skousbo.dk/

I denne uge har der så været afholdt møder med både jordejer og kommunen, for at komme nærmere en egentlig plan om Bærebo Skousbo, så vi kan komme i gang med at skabe de gode rammer for bæredygtigt liv i fællesskaber, som vi arbejder for. Der vil derfor inden jul blive afgivet købstilbud fra Bærebo A/S i forhold til i første omgang den kommunalt ejede jord, der er i udbud. En accept af tilbuddet vil kunne betyde snarlig opførsel af de første 50 boliger, der allerede er givet lokalplan til – skarpt fulgt af de næste 100 boliger. Disse to første faser vil udgøre startskuddet på Bærebo Skousbo.

EN BÆREDYGTIG HELHEDSPLAN Helhedsplanen for Skousbo er ligesom i Vinge ganske visionær, bl.a. inspireret af gode erfaringer med Munksøgård ved Roskilde og udviklingen i Trekronerområdet. Vedvarende energiforsyning, mange og gode fælles faciliteter, prioriteret fokus på bløde trafikanter, grønne områder mm. gør, at Skousbo projektets rammer passer godt med Bærebo’s vision, der vil tilføre et styrket fokus på bæredygtige fællesskaber i området. I udbudsmaterialet står der skrevet, at ”storparcellerne ligger i et nyt boligområde, der med udgangspunkt i landskabet skaber bæredygtige, inspirerende og attraktive rammer for nye boformer.” Det er det, vi gerne vil være med til.

I Bærebo har vi været glade for vores planer i Vinge, men vi er ligeledes glade for potentialerne i Skousbo – der ligesom Vinge ligger tæt på København, nær offentlig transport og bliver ’byen på landet’. Det tror vi også, at kommende beboere vil blive. Derfor går vi nu seriøst ind i, at et Bærebo Skousbo projekt skal realiseres. Bæredygtige fællesskaber kan opstå mange egnede steder og Bærebo A/S arbejder derfor fortsat på at opfylde visionen, trods de indledende vanskeligheder i Vinge.  

Vi håber, at Bærebo Skousbo kan tiltrække en masse gode mennesker, der søger ’byen på landet’ - i frihed og fællesskab.

Med fortsatte ønsker om en dejlig jul og et spændende nyt år!

De bedste hilsner,

Camilla Nielsen-Englyst

Fællesskaber og Inddragelse På vegne af Bærebo A/S

4 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Nyhedsbrev april 2018

Kære interesserede i Bærebo, det er blevet forår og med foråret spirer udflytterdrømmene. Efter en periode med tavshed grundet mangel på konkrete nyheder er vi glade for at meddele, at der nu sker nog

Nyhedsbrev februar 2018

Kære interesserede i Bærebo, selvom Bærebo går for at være et professionelt projekt, der gør en dyd ud af at have styr på sine ting, kan vi ikke styre de kommunale sagsbehandlingstider. Det går ikke s

Nyhedsbrev januar 2018

Kære interesserede i Bærebo, så er vi godt inde i januar og hverdagen er begyndt igen. Vi ser mod lysere tider og her er en opdatering fra Bærebo om mulighederne for at realisere ambitionerne for ’bye

Comments


BB-02.png
bottom of page