top of page

Samarbejdspartnere

Bærebo er født ud af økosamfundsbevægelsen i Danmark og er del af en voksende bevægelse af fællesskabsbaserede boformer i Danmark og internationalt. Vi står på skuldrene af erfaringerne fra økosamfund og bofællesskaber, og vi samarbejder med aktører, som har ekspertise indenfor bæredygtighed og/eller fællesskaber.

I Danmark har vi en lang tradition for bofællesskaber og økosamfund. Internationalt skeler man til erfaringerne fra Danmark, når man søger inspiration og viden. Der er gjort mange erfaringer med, hvordan man opbygger fællesskaber og lokalsamfund, som er både miljømæssigt, menneskeligt og socialt bæredygtige. Fremtidens bofællesskaber, som Bærebo vil skabe, skal bygge videre på den viden, som er skabt gennem mange års eksperimenteren. 

Bærebo er initieret af bl.a. Ross Jackson, som gennem fonden GAIA Trust yder støtte til både Global Ecovillage Network og Landsforeningen for Økosamfund (LØS). Bærebo er medlem af både LØS og Foreningen Bofællesskab.dk.

Desuden er vi medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger og har tilmeldt os kampagnen Vores Mål

LØS-logo.png
Bofællesskab-dk-logo.png
logo FBBB.gif
GEN.png

Ved den europæiske økosamfundskonference i Estland 2018 talte Ross Jackson om det europæiske netværk af økosamfunds (GEN Europe) historie:

BB-02.png
bottom of page