top of page

Seniorgrupper

I seniorgrupperne vil der være mere ro end i familiegrupperne, men ikke mindre liv. Også her er der tilslutning til fællesspisning som et naturligt samlingspunkt. Mindre grupper finder sammen om forskellige interesser som f.eks. kreative sysler, dyrkning eller vandreture i området. Børn og børnebørn kan komme på besøg og sove i de fælles gæsteværelser. Der er jævnligt sangaften eller foredrag i fælleshuset, arrangeret af beboerne selv. Nogle steder er det blevet en tradition, at mange samles til eftermiddagskaffe i fælleshuset kl 15 – og her er der fødselsdagssang og kage til kaffen, når nogen fylder år.

 

For de ældste betyder det at bo i en af Bærebos seniorgrupper tryghed og et rigere socialt liv; både i seniorfællesskabet og i hele Bærebo-fællesskabet, hvor børnebørnene, når de er på besøg, har rig mulighed for at finde nye legekammerater.

BB-02.png
bottom of page