top of page
Skovlygaard_Bærebo_eksempel_på_udnyttels

I Bofællesskabet Vingefanget kommer det meste af udviklingen og driften af de fælles faciliteter og aktiviteter til at foregå i beboerstyrede laug.

Laug

I et Bærebo bofællesskab bestemmer de aktive blandt beboerne omkring deres faciliteter, aktiviteter, traditioner mv. i en række arbejdsgrupper, som vi kalder laug. Der er fra starten indtænkt en række laug (energilaug, dyrkningslaug, fælles faciliteter, arealer, børneråd mm.) - som erfaringen siger er fornuftige, for at få et bofællesskab til at køre godt. Hvis man derudover har bestemte interesser eller ønsker, kan man sammen med ligesindede oprette endnu et laug.

Det er pionergruppen, der sætter rammen for laugstrukturen. Fra Bærebo's side spiller vi ud med, at det gerne skal være lysten og engagementet, der driver værket. Deltagelse i de brugerstyrede laug kan derfor som udgangspunkt være frivilligt. Dog kan der være en forventning om, at alle bidrager der hvor de kan noget, vil lære noget eller føler sig motiverede til at give noget tid og energi. På den måde er det de kommende beboere, der er med til at få laugene til at blomstre.

Fra Bærebo's side har vi følgende opfordringer: 
- lad folk engagere sig, hvor de har lyst. Nogle engagerer sig meget, andre lidt og det er helt okay.  
- tildel laugene udstrakt selvbestemmelse, så deres processer ikke forsinkes unødigt af at skulle godkendes på fællesmøder, hvor alle skal mene noget om alt. Laugstrukturen er baseret på tillid. 

Her i starten har Bærebo nedsat laug, hvor vi kan sparre med kommende beboere om de ting, der er nødvendige at tage beslutning om, for at kunne komme i gang - eller for at komme videre. Men hvis ingen er motiverede for at deltage aktivt i laugene, træffer Bærebo beslutningerne, på beboernes vegne. Medindflydelse kan ikke tvinges - men der skal være gode muligheder for dem, der har lyst.  

Laugene opstartes med f.eks. at tage på besøg i andre bofællesskaber eller holde en workshop om et interessant emne, sammen. Bærebo faciliterer processen, indtil beboergruppen selv kan/vil stå for det.

Fælles faciliteter

Hvilke faciliteter er der behov for – og hvilke kunne det være sjove at have?

Legepladser, møde- og kontorfaciliteter,  festsal, trænings-/sportsfaciliteter, hestefolde, gæsteværelser?

Organisation og medbestemmelse

Hvordan kan 

beboerdemokratiet gives gode betingelser for at skabe en effektiv, ansvarlig og demokratisk organisering af det, man er fælles om
i bofællesskabet?

Grøntsager/
dyrehold

Hvad skal produceres rundt omkring? Skal andre udenfor bofællesskabet inviteres med? Hvad skal der være at finde af dyrkning i nabolaget?
Kan man have hest?

– Og hvordan skal det
hele organiseres?

Energi

Hvordan skaber vi i fællesskab en både

bæredygtig, effektiv og billig form for  energiforsyning

og infrastruktur?
Skal vi evt. danne et energifællesskab?

Vil du være med?

Læs mere om processen og om hvordan du kan være med.

Du er også altid velkommen til at kontakte Mette og Camilla  der står for inddragelse og fællesskaber, for at høre mere:

camilla@baerebo.dk
29 72 31 45

lwa@baerebo.dk
81 11 16 80

BB-02.png
bottom of page