De 5 byggesten

Bærebo's koncept er bygget op af 5 sammenhængende byggesten:

  • Nabolag

  • Det fælles fælles

  • Medbestemmelse

  • Fælles forsyning

  • Entreprenørskab

Læs om dem alle nedenfor.

Troldebakkerne_fugl.jpg

Nabolag

Bærebo består af en række mindre bofællesskaber.

Man knytter sig derfor til sit eget ‘nabolag’.

Læs mere...


I Bærebo er det ikke til diskussion, om forsyningen skal være grøn. At bo i Bærebo skal være miljømæssigt forsvarligt, samtidig med, at det skal være et fornuftigt økonomisk valg. I Bærebo lever vi fremtidssikret og handler på at være fossilfrie. Bærebo's energisystem er således et bud på fremtidens lokale energiforsyning. I den store plan vil det konkret være solceller, vindmøller og biogasgeneratorer, der producerer energien; store centrale batteribanker skal levere forsyningssikkerhed og den producerede energi lagres som varme, biogas og biomasse. Bærebo tilbyder en professionel serviceløsning på hele systemet for at sikre den optimale drift og give beboerne den forsyningssikkerhed, man skal kunne forvente. Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængigt af fossil energi i 2050. Vi har over de sidste 30 år udviklet teknologierne, nu kan vi gå hele vejen – og det forpligter. Ved at prioritere et fossilfrit energisystem fra starten kan Bærebo være fremsynet og tage det næste skridt i den grønne omstilling. Alle komponenterne i projektet er testede, det nye er at sætte komponenterne sammen og dermed gå hele vejen mod et fossilfrit lokalsamfund. Interesserede beboere inviteres til deltagelse i et laug, så de kan forstå og på sigt tage ejerskab til systemet. Den samlede forsyningsløsning (elektricitet, varme, kloak, Internet og vand) vil potentielt være ejet af alle beboere i Bærebo, uagtet om de er ejere, andelshavere eller lejere af deres bolig. Medlemskab af et andelsforsyningsselskab er således en obligatorisk del af pakken, når man bliver en del af Bærebo. Bærebo's forsyningsløsning er en vigtig prioritet for at leve op til målsætningerne om reel bæredygtighed, også i større skala.

Det fælles fælles

En række faciliteter udgør 

det fælles fælles

- fra gode værksteder 
til grønne områder.

Det samler Bærebo.

 

Læs mere...


I Bærebo er det ikke til diskussion, om forsyningen skal være grøn. At bo i Bærebo skal være miljømæssigt forsvarligt, samtidig med, at det skal være et fornuftigt økonomisk valg. I Bærebo lever vi fremtidssikret og handler på at være fossilfrie. Bærebo's energisystem er således et bud på fremtidens lokale energiforsyning. I den store plan vil det konkret være solceller, vindmøller og biogasgeneratorer, der producerer energien; store centrale batteribanker skal levere forsyningssikkerhed og den producerede energi lagres som varme, biogas og biomasse. Bærebo tilbyder en professionel serviceløsning på hele systemet for at sikre den optimale drift og give beboerne den forsyningssikkerhed, man skal kunne forvente. Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængigt af fossil energi i 2050. Vi har over de sidste 30 år udviklet teknologierne, nu kan vi gå hele vejen – og det forpligter. Ved at prioritere et fossilfrit energisystem fra starten kan Bærebo være fremsynet og tage det næste skridt i den grønne omstilling. Alle komponenterne i projektet er testede, det nye er at sætte komponenterne sammen og dermed gå hele vejen mod et fossilfrit lokalsamfund. Interesserede beboere inviteres til deltagelse i et laug, så de kan forstå og på sigt tage ejerskab til systemet. Den samlede forsyningsløsning (elektricitet, varme, kloak, Internet og vand) vil potentielt være ejet af alle beboere i Bærebo, uagtet om de er ejere, andelshavere eller lejere af deres bolig. Medlemskab af et andelsforsyningsselskab er således en obligatorisk del af pakken, når man bliver en del af Bærebo. Bærebo's forsyningsløsning er en vigtig prioritet for at leve op til målsætningerne om reel bæredygtighed, også i større skala.

Med-

bestemmelse

Bærebo opretter en række laug, der organiseres omkring beboernes 

interesser. Vær med der, hvor du har noget på hjerte.

Læs mere...


Der er bestemt rigtig meget i Bærebo. Det sparer tid og gør projektet muligt.
Man har alligevel en del at skulle have sagt, f.eks. på, hvem man skal bo sammen med, hustyperne i hvert nabolag, ejerformer samt valg omkring det enkelte hus.
Helt centralt for Bærebo er – udover nabolagene – oprettelse af en række brugerstyrede LAUG. I disse laug er der mulighed for sammen med andre beboere at lægge en ekstra indsats indenfor det område, man som beboer har særlig interesse i. Der er ingen tvang. Kun interesserede beboere deltager. Et laug kan eksempelvis fra tidlig færd kvalificere inputs til designprocessen ift. fælles faciliteter eller til energiforsyningen. Disse inputs bliver stærkere og mere koordinerede, end hvad den enkelte ville have mulighed for. Man må engagere sig, hvis man vil have indflydelse. Øvrige beboere opfordres til at have tillid til, at der bliver taget gode beslutninger i laugene. Der bliver således ingen tvang om engagement - men vi håber, det gror af sig selv! Der er fra starten lagt op til følgende, nødvendige, laug: Dyrkning, dyrehold og selvforsyning Energilaug Fælles faciliteter Organisering og beslutningsstukturer (governance)

Fælles forsyning

Der er ikke nogen tvivl. Forsyningen skal være grøn - om det er energi eller fødevarer. Det er en vigtig prioritet i Bærebo.

Læs mere...


I Bærebo er det ikke til diskussion, om forsyningen skal være grøn. At bo i Bærebo skal være miljømæssigt forsvarligt, samtidig med, at det skal være et fornuftigt økonomisk valg. I Bærebo lever vi fremtidssikret og handler på at være fossilfrie. Bærebo's energisystem er således et bud på fremtidens lokale energiforsyning. I den store plan vil det konkret være solceller, vindmøller og biogasgeneratorer, der producerer energien; store centrale batteribanker skal levere forsyningssikkerhed og den producerede energi lagres som varme, biogas og biomasse. Bærebo tilbyder en professionel serviceløsning på hele systemet for at sikre den optimale drift og give beboerne den forsyningssikkerhed, man skal kunne forvente. Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængigt af fossil energi i 2050. Vi har over de sidste 30 år udviklet teknologierne, nu kan vi gå hele vejen – og det forpligter. Ved at prioritere et fossilfrit energisystem fra starten kan Bærebo være fremsynet og tage det næste skridt i den grønne omstilling. Alle komponenterne i projektet er testede, det nye er at sætte komponenterne sammen og dermed gå hele vejen mod et fossilfrit lokalsamfund. Interesserede beboere inviteres til deltagelse i et laug, så de kan forstå og på sigt tage ejerskab til systemet. Den samlede forsyningsløsning (elektricitet, varme, kloak, Internet og vand) vil potentielt være ejet af alle beboere i Bærebo, uagtet om de er ejere, andelshavere eller lejere af deres bolig. Medlemskab af et andelsforsyningsselskab er således en obligatorisk del af pakken, når man bliver en del af Bærebo. Bærebo's forsyningsløsning er en vigtig prioritet for at leve op til målsætningerne om reel bæredygtighed, også i større skala.

Entreprenørskab

Faciliteter, fællesskab og muligheder for bl.a. værksteder giver idéelle vilkår for iværksættere og (grønt) erhvervsliv.

Læs mere...


I Bærebo er det ikke til diskussion, om forsyningen skal være grøn. At bo i Bærebo skal være miljømæssigt forsvarligt, samtidig med, at det skal være et fornuftigt økonomisk valg. I Bærebo lever vi fremtidssikret og handler på at være fossilfrie. Bærebo's energisystem er således et bud på fremtidens lokale energiforsyning. I den store plan vil det konkret være solceller, vindmøller og biogasgeneratorer, der producerer energien; store centrale batteribanker skal levere forsyningssikkerhed og den producerede energi lagres som varme, biogas og biomasse. Bærebo tilbyder en professionel serviceløsning på hele systemet for at sikre den optimale drift og give beboerne den forsyningssikkerhed, man skal kunne forvente. Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængigt af fossil energi i 2050. Vi har over de sidste 30 år udviklet teknologierne, nu kan vi gå hele vejen – og det forpligter. Ved at prioritere et fossilfrit energisystem fra starten kan Bærebo være fremsynet og tage det næste skridt i den grønne omstilling. Alle komponenterne i projektet er testede, det nye er at sætte komponenterne sammen og dermed gå hele vejen mod et fossilfrit lokalsamfund. Interesserede beboere inviteres til deltagelse i et laug, så de kan forstå og på sigt tage ejerskab til systemet. Den samlede forsyningsløsning (elektricitet, varme, kloak, Internet og vand) vil potentielt være ejet af alle beboere i Bærebo, uagtet om de er ejere, andelshavere eller lejere af deres bolig. Medlemskab af et andelsforsyningsselskab er således en obligatorisk del af pakken, når man bliver en del af Bærebo. Bærebo's forsyningsløsning er en vigtig prioritet for at leve op til målsætningerne om reel bæredygtighed, også i større skala.