top of page
Skovlygaard_Bærebo_eksempel_på_udnyttels

I Bofællesskabet Troldebakkerne kommer det meste af udviklingen og driften af de fælles faciliteter og aktiviteter til at ske i beboerstyrede laug.

Laug

I et Bærebo bofællesskab bestemmer de aktive blandt beboerne, hvilke faciliteter, aktiviteter, traditioner mv., der skal være. Der er indtænkt en række faste laug (energilaug, dyrkningslaug, fælles faciliteter, arealer, børneråd mm.) - som erfaringen siger er fornuftige, for at få tingene til at køre godt.

Hvis man derudover har bestemte interesser eller ønsker, kan man sammen med ligesindede oprette et nyt laug omkring dette. Det skal være lysten og engagementet, der driver værket. Derfor er deltagelse i de brugerstyrede laug frivilligt. På den måde er det de kommende beboere, der er med til at få laugene til at blomstre.

I starten har Bærebo nedsat nogle laug, hvor vi kan sparre med de kommende beboere om de ting, der er nødvendige at tage beslutning om, for at kunne komme i gang - eller for at komme videre. Men hvis ingen har lyst til at deltage aktivt i laugene, må Bærebo træffe beslutningerne, på beboernes vegne.

Det skal ikke tvang at søge medindflydelse - men der skal være gode muligheder for dem, der har lyst.  

Laugene opstartes med f.eks. at tage på besøg i andre bofællesskaber eller holde en workshop om et interessant emne, sammen. Bærebo faciliterer processen, indtil beboergruppen selv kan/vil stå for det.

Fælles faciliteter

Hvilke faciliteter er der behov for – og hvilke kunne det være sjovt at have?

Legepladser, møde- og kontorfaciliteter,  festsal, trænings-/sportsfaciliteter, hestefolde, gæsteværelser?

Organisation og medbestemmelse

Hvordan kan 

beboerdemokratiet gives gode betingelser for at skabe en effektiv, ansvarlig og demokratisk organisering af det, man er fælles om
i bofællesskabet?

Grøntsager/
dyrehold

Hvad skal producere rundt omkring? Skal andre udenfor bofællesskabet inviteres med? Hvad skal der være at finde af dyrkning i nabolaget?
Kan man have hest?

– Og hvordan skal det
hele organiseres?

Energi

Hvordan skaber vi i fællesskab en både

bæredygtig, effektiv og billig form for  energiforsyning og infrastruktur?
Skal vi danne et energifællesskab?

Vil du være med?

Læs mere om processen og om hvordan du kan være med.

Du er altid velkommen til at kontakte Camilla og Louise, der står for inddragelse og fællesskaber for Bærebo i Troldebakkerne, for at høre mere:

camilla@baerebo.dk // 29 72 31 45
lwa@baerebo.dk //  81 11 16 80

BB-02.png
bottom of page