top of page

Laug

​Helt centralt for Bærebo står oprettelse af en række brugerstyrede LAUG.

 

I disse laug er der mulighed for sammen med andre beboere at lægge en ekstra indsats indenfor det område, man som beboer har særlig interesse i. Der er ingen tvang. Kun interesserede beboere deltager.

Et laug kan eksempelvis fra tidlig færd kvalificere inputs til designprocessen ift. fælles faciliteter, til energiforsyningen eller den fælles grøntsagsdyrkning. Disse inputs bliver stærkere og mere koordinerede, end hvad den enkelte ville have mulighed for.

Man må engagere sig, hvis man vil have indflydelse. Øvrige beboere opfordres til at have tillid til, at der bliver taget gode beslutninger i laugene. Der bliver således ingen tvang om engagement - men vi håber, det gror af sig selv! 

Der er fra starten lagt op til følgende, nødvendige, laug:

Organisering og beslutningsstkturer

(governance)

Fælles faciliteter

Dyrkning, dyrehold og selvforsyning

laug.png

Energilaug

BB-02.png
bottom of page