top of page

Baggrund

Flere og flere – børnefamilier, seniorer og borgere af alle slags – ønsker at leve bæredygtigt og at bo i fællesskab sammen med andre. Gerne tæt på naturen og i nærheden af kollektiv transport. 

Mange kommuner oplever en stigende efterspørgsel efter muligheden for bofællesskaber med nærhed, socialt liv og fælles faciliteter. Danmark er reelt det land i verden, der har flest bofællesskaber og økosamfund i forhold til sit befolkningstal.     

 

Men mange fællesskabsbaserede projekter bliver aldrig realiserede.
Det kan f.eks. virke uoverskueligt for en borgergruppe at skulle sætte sig ind i lokalplaner, udarbejde realistiske finansieringsmodeller og at indhente den rette teknologi og viden for at kunne træffe de rigtige valg. 

Bærebo har sat sig for at gøre drømmene realiserbare. Derfor har vi truffet mange valg på forhånd gennem udvikling af et koncept, der gør et bæredygtigt liv i fællesskaber tilgængeligt og attraktivt for forskellige segmenter. Eksperter indenfor f.eks. bæredygtigt byggeri, jura og energiforsyning er inddraget i processen.

Bærebo står for en mainstreaming og opskalering af bæredygtige bosætninger, hvor der bliver trukket på de bedste erfaringer fra økosamfundsbevægelsen, men hvor en professionel tilgang i forhold til design og produktion gør, at projektet er troværdigt og realistisk i mødet mellem det professionelle og det borgerinddragende.


Bærebo er på udkig efter egnede lokaliteter, der kunne være interessante.

Kerne-elementer i Bærebo:

Volumen - en by på landet 
Opbygning af fællesskaber i  dels mindre nabolag og en større sammenslutning af nabolag (Bærebo), som gennem sin størrelse kan sikre bedre fælles faciliteter og en levende erhvervsudvikling. Der skal være legekammerater – for både børn og voksne. 

Fossilfri energiforsyning  
En andelsdrevet energiløsning, hvor Bærebo har som ambition at være selvforsynende og fossilfri. Denne vision i stor en skala kan være vanskelig, hvorfor mere beskedne modeller også udtænkes. 

Mangfoldighed og medbestemmelse 
Bærebo retter sig ikke mod et bestemt segment, men rummer både ejere, lejere og andelsboligforeninger - og folk i alle aldre. En mangfoldighed af mennesker, der ønsker et mere bæredygtigt liv i fællesskaber. Selvom Bærebo er udviklet som en samlet ’pakke’, vil der være rig mulighed for indflydelse for dem, der gerne vil præge processen og projektet.

Organisatorisk er Bærebo stiftet som et aktieselskab med to investorer, Morten Pedersen og Ross Jackson, der suppleres af en række konsulenter og medarbejdere med kompetencer inden for forskellige vidensområder. 

BB-02.png
bottom of page