top of page

Processen

At være med i Bærebo er en faseopdelt proces, med forskellige former for indflydelse:

Nyhedsbrev

I nyhedsbrevene og på Facebook kan man følge udviklingen i alle projekter. 

Step 1

Interesselisten

Step 2

Beboergruppen

Step 3

Afklaring

Man vælger det projekt, 
man gerne vil høre til

(ejerform vælges her).
Sammen med andre skaber man sit bofællesskab. 

Step 4

Man melder sig på en 

interesseliste for at modtage

specifik information om et  konkret projekt. 

Deltagelse i et infomøde, et beboergruppemøde samt Indbetaling af 1850 kr. er et krav for at komme med i beboergruppen.

 

Om terminologi i Bærebo

 • BEBOERGRUPPEN
  Dem, der er oprigtigt interesserede og melder sig til bofælleskabet, som kommende beboere. Det forventes, at man deltager i nogle møder og events. 
   

 • PIONERGRUPPEN - som udspringer af beboergruppen
  Her foregår processen med rammesætning og beslutning om f.eks. fælleshus og yderligere fællesfaciliteter, fællesspisning mm. Det er ikke alle fra beboergruppen, der deltager i alle møderne - men der er en kerne, som vi kalder 'pionererne'.
  De bliver udvist tillid fra resten af beboergruppen til at træffe beslutninger.  

Om processens faser 

 • UDBUD AF NABOLAG
  Rammesætningen gør, at bofællesskabets boliger nemmere kan udbydes til 'følgerne', der slutter sig til beboergruppen, som pionererne har lagt energi i.  

   

 • OPSTART AF LAUG (kræver opskrivning til beboergruppen)
  Når beboergruppen vokser, udskiller den sig i laug. Det giver mulighed for inddragelse i design af projektet indenfor eksempelvis dyrkning, energiforsyning eller fælles faciliteter. Hvor man som beboer har lyst til at præge projektet. 
   

 • BESLUTNING OG UNDERSKRIFT
  Endelig aftale vedr. køb/leje af egen bolig. Her beslutter man sig om eventuelle tilvalg til sin bolig og prisen for den samlede pakke bliver endeligt afklaret. 

BB-02.png
bottom of page