Processen

At være med i Bærebo er en faseopdelt proces, med forskellige former for indflydelse:

Nyhedsbrev

I nyhedsbrevene og på Facebook kan man følge udviklingen i alle projekter. 

Step 1

Infolisten

Step 2

Interesselisten

Step 3

Afklaring

Man vælger det projekt og nabolag, man gerne vil høre til

(ejerform vælges her).
Sammen med andre skaber man sit bofællesskab. 

Step 4

Man melder sig på en 

infoliste for at modtage

specifik information om et  konkret projekt. 

Indbetaling af 1850 kr.
er et krav for at komme på interesseliste.

Det giver adgang til indflydelse
samt at deltage 
i nabolagsmøder,

workshops/studieture osv. 

 • INTERESSELISTEN (pionergruppen)
  Her foregår nabolagsprocessen med rammesætning og beslutning om f.eks. fælleshus og yderligere fællesfaciliteter i nabolaget, fællesspisning mm. 

   

 • UDBUD AF NABOLAG
  Rammesætningen gør, at nabolaget kan udbydes til 'følgerne', der slutter sig til pionergruppen. Når der er samlet beboere nok til 70% af de m2, der udgør nabolaget, kan byggeriet gå i gang. Resten skal nok komme.  

   

 • OPSTART AF LAUG (kræver opskrivning på interesselisten)
  En mulighed for inddragelse i design af projektet indenfor eksempelvis dyrkning, energiforsyning eller de fælles faciliteter.  

   

 • BESLUTNING OG UNDERSKRIFT
  Endelig aftale vedr. køb/leje af egen bolig. Her beslutter man sig om eventuelle tilvalg til sin bolig og prisen for den samlede pakke bliver endeligt afklaret.