Tilmelding

Herunder kan du tilmelde dig interesselister samt beboergrupperne  for de specifikke projekter.

Interesselisterne er for dem, der ønsker at modtage mere information om et specifikt Bærebo projekt, hvorimod beboergrupperne som navnet antyder er for dem, der efter en vis indledende information er klar til at gå ind i et specifikt projekt og eventuelt deltage i rammesætning mm.  

Interesselister

Herunder kan du tilmelde dig interesselisten til det specifikke projekt, du gerne vil modtage mere information om - fordi du er interesseret i det. 

Interesselisten - Bofællesskabet Troldebakkerne

Tak for tilmeldingen

map_TROLDEBAKKERNE.jpg
Interesselisten - Bofællesskabet Vingefanget

Tak for tilmeldingen

map_vinge.jpg

Beboergrupper

Beboergrupperne er for dem, der efter indledende information overgår til at være oprigtigt interesserede i at være med i enten Bofællesskabet Vingefanget eller Troldebakkerne i Helsinge. For at overgå fra infolisten til beboergruppen, skal der indbetales 1850 kr. til konto 8401 5436359
i Merkur Bank (husk at skrive navn og projekt på indbetalingen).

Tilmelding til beboergruppen sker nedenfor, så vi kan udsende e-mails til jer direkte.
Bemærk. at vi er i færd med at overgå til at kommunikere på platformen Borigo, som i vil blive inviteret til, når i har indbetalt depositum (som vi kalder beløbet, fordi det senere fratrækkes andel eller huslejeindskud. Springer du fra projektet inden indflytning, tilbagebetales beløbet dog ikke). 

Som en del af beboergruppen opnåes adgang til møder, hvor planerne for bofællesskabet defineres - hvem du vil bo sammen med og hvordan. Desuden adgang til studieture og arrangementer.
Derudover kan du blive aktiv i laug og få 
indflydelse på projektets design. 

Beboergruppen - Bofællesskabet Troldebakkerne

Tak for tilmeldingen

map_TROLDEBAKKERNE.jpg
Beboergruppen - Bofællesskabet Vingefanget

Tak for tilmeldingen

map_vinge.jpg