top of page

Bofællesskabets beboersammensætning

Bofællesskabet Troldebakkerne er, hvad vi kalder for aldersintegreret. Familier, singler, børn, unge og ældre bor sammen og kommer hinanden ved. Samtidig kan man samles om de behov, som hører bestemte livsfaser til.
I bofælleskabet kan der derfor være beboere fra alle de grupper, der er skitseret nedenfor. Og flere til.
I beboergruppen skal man tage beslutning om. hvorvidt man vil fastsætte en rettesnor for en ønsket demografisk sammensætning for nabolaget.  Vigtigt er, at a
lle skal møde hinanden, være enige om retningen og rammerne og sige JA til hinanden, som fremtidige naboer i et bofællesskab. Det er præcis det, der adskiller et bofællesskab fra andre boligformer. 

A671B81CD50A4162923225A4D7A1A4E3_edited_edited.jpg

Britta

Det er vigtigt for mig, at vi deler ressourcerne og tænker på, hvor vi kan gå ad en mere bæredygtig vej.

Britta ser en fremtid med dyrkning af egne grøntsager og dyrehold for sig i et bofællesskab. “Det er vigtigt for mig, at vi deler ressourcerne og tænker på, hvor vi kan gå ad en mere bæredygtig vej. Og så er bofællesskabet et sted, hvor fællesskab og godt naboskab sættes i højsædet”.

 

Et Bærebo-bofællesskab giver mulighed for både at kunne være sig selv i sin private bolig og at kunne bidrage til og drage nytte af fællesskabet: “Jeg søger et bofællesskab, som er organiseret på en måde, så man har sin egen bolig, men derudover har et fælleshus, hvor der kan foregå fællesspisning og andre fællesaktiviteter, som man kan deltage i.”

Familie_troldebakkerne

Familier

Det betyder noget for både børn og voksne, at der er legekammerater tæt på. For børnefamilien er det første spørgsmål ofte, om der er andre børn og om der er 'plads' til børn, der kommer med liv, humør og virkelyst. Det skal der være.. 

Husk - det er sjovere for børnebørn at besøge sine bedsteforældre, hvis de bor i et børnerigt bofællesskab. Der kan skabes gode venskaber.  

Home Grown Squash
Senior_trolde
Hokaido - senior.jpg

Seniorer

Vi bliver ofte spurgt, om Bærebo etablerer rene seniorbofælleskaber. Det gør vi ikke. 
Men seniorsegmentet er meget velkomment! 

I mange bofællesskaber udgør seniorer netop en vigtig kraft, fordi de ofte har mere tid og bringer nyttig livserfaring med sig, som kan komme i spil i et bofællesskab. Der er mange indenfor særligt de unge seniorer, der bliver tiltrukket af Bofællesskabet Troldebakkerne. For de ældre eller mere plejekrævende er der tryghedsboliger, et friplejehjem og Boverians bofællesskab, alt sammen i Troldebakkerne. 

Blandede_trolde

Alle de andre...

Bærebo opfordrer altid til at søge en vis variation i beboersammensætningen. Man kan blive både inspireret og måske også udfordret ved at møde mennesker i andre livsfaser og livssituationer.
Det giver en dynamik i fællesskabet, at ikke alle er ens. Bare alle har nogle at finde sammen med, på tværs af alder, familieforhold og livsstil.
I Troldebakkernes beboergruppe er der både unge, singler og par, i alle aldre. 

Assorted Pumpkins
Eksis_trolde
Pumpkin Field

Venner/familie
- og eksisterende grupper

Måske har du og vennerne allerede talt om at flytte tættere sammen? Så er muligheden i et nyt bofællesskab god for et par vennepar - eller måske søskendepar - der gerne vil bo sammen, men hver for sig. Måske er i en gruppe, der har ledt efter det rigtige sted, for at komme i gang? 

Generationsfællesskaber er også en mulighed, f.eks. med bedsteforældrene i én bolig og familien med børnebørnene i en anden bolig, men stadig i samme bofællesskab. Eller i samme hus, med bedsteforælderen for neden - og familien ovenpå? Der er mange muligheder. 

Vil du være med?

Læs mere om, hvordan du kan være med.

Du er altid velkommen til at kontakte Louise og Camilla, der står for inddragelse og fællesskaber, for at høre mere:

camilla@baerebo.dk // 29 72 31 45
lwa@baerebo.dk // 81 11 16 80

BB-02.png
bottom of page